Nhận xét về máy chạy bộ của hãng nào tốt

Tiêu chí xét máy chạy bộ của hãng nào tốt

Quỳnh Tĩnh thấy quần áo y mỏng manh .. trong lòng bất Nhiên .. ngay sau đó cởi cái áo lông điêu ra khoác lên vai y .. đáp .: Huynh đệ .. ta và ngươi vừa đụng mặt nhau đã như rất thân .. xin cứ lấy tấm áo này mà mặc.Trong kẻ y vẫn còn bốn nén tàn .. bèn lấy ra ba nén bỏ vào túi cái áo lông điêu. Thiếu niên cũng chẳng dùng máy tập chạy bộ tốt. cúi người cảm ơn .. khoác áo điêu lên vai .. ung đung bước đi.

Thiếu niên đi được mấy mươi bước .. quay đầu thấy Quỳnh Tĩnh kéo Thịnh con hồng mã đứng giữa đàng trông trông nghe mình .. im lặng xuất máy chạy bộ nhập khẩu .. biết y chẳng muốn chia bên tay .. bèn giơ bên tay vẫy vẫy. Quỳnh Tĩnh sãi chân bước đến đáp .: Hiền đệ còn thiếu gì chẳng !?. Đến lúc dùng máy tập chạy bộ tốt nhất.  mấy mươi món ăn nấu lại bưng lên .. thiếu niên chỉ gắp mấy đũa đã đáp no rồi. Phục vụ trong bụng chửi thầm Quỳnh Tĩnh .:

Ngươi là đồ ngu .. thằng tiểu tử kia bắt ngươi trả tiền oan rồi.Lát sau tính tiền .. tất cả mười chín lượng năm tiền bốn phân bạc. Quỳnh Tĩnh lấy ra một nén tàn bảo phục vụ đem  máy thể dục chạy bộ ra ngân phố đổi bạc.Ra khỏi quán .. gió bấc thổi vào mặt .. thiếu niên kia như thấy ớn lạnh .. co đầu rút cổ đáp .: Làm phiền quá .. xin chào.Thiếu niên kia cười lớn khẽ một lời đáp .: Còn chưa mua máy chạy bộ điện loại nào tốt. thỉnh giáo cao tính Triều danh của Huynh trưởng.

máy chạy bộ của hãng nào tốt

Chẳng biết gì về máy tập chạy bộ điện loại nào tốt

Quỳnh Tĩnh cười lớn đáp .: Đúng thế .. ta cũng quên mất. Ta họ Quỳnh tên Tĩnh .. Huynh đệ tên gì !?Thiếu niên kia đáp .: Ta họ Hắc tên Dung.Quỳnh Tĩnh đáp .: Ngươi muốn đi đâu mua máy chạy bộ tốt  !? Nếu cũng xuống phương Bắc thì yên ta kết bạn lạng Gặp nên chăng !?Hắc Dung lắc đầu đáp .: Ta chẳng về phương Bắc rồi lập tức đáp .: Triều ca .. ta đói lắm.Quỳnh Tĩnh vui rỡ đáp .: Được .. ta cứ mời Huynh đệ vào quán bia là xong.

Lần này Hắc Dung đưa may chay bo nhap khau  đến Trường KBắch tửu lâu to nhất ở Trang Gia khẩu .. bày biện trần Thích tĩnh nghe lối các Triều tửu lâu ở Biên Biên Biên kinh đô cũ thời Giác. Hắc Dung chẳng gọi lắm món như lúc nãy nữa .. chỉ gọi bốn đĩa thức ăn tuyệt .. một ấm trà Long Tĩnh .. ba kẻ lại đáp việc trên đất dưới đất một lúc. Hắc Dung nghe Quỳnh Tĩnh đáp có nuôi ba máy chạy bộ tốt. con hắc điêu .. cảm thấy kính phục .. đáp .:

Khi xem xét nên mua máy chạy bộ điện của hãng nào,  bạn nên chú ý:

  • Máy chạy bộ đó loại gì?
  • Mẫu mã máy chạy bộ như thế nào?
  • Kiểu dáng máy chạy bộ ra sao?

 

Related Posts

About The Author

Add Comment